„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Политика за използване на “бисквитки”

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.MERADOG.BG

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД, ЕИК 202796683, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.meradog.bg се притежава от “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Дружеството се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на своята интернет страница.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши партньори, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

“СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение и предоставяне на услугите и стоките на “СЕРГЕЕВРОТТ” ЕООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на “СЕРГЕЕВРОТТ” ЕООД и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване на продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин:

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  на основание сключването на договор;

- Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите и услугите ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които “СЕРГЕЕВРОТТ” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – партньори на “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

“СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

“СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на нашите задължения.

За случаите, в които “СЕРГЕЕВРОТТ” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – партньори на “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;

- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД  ;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законови основания за това;

- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В “СЕРГЕЕВРОТТ“ ЕООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

 На имейл адрес: sergeevrott@gmail.com

 На телефон: 0888901879